Facebook Google+ Twitter

Nový Zéland

Hodnocení:
3.70
Podrobné hodnocení »
Bydlení
Příjem
Práce
Společnost
Vzdělání
Prostředí
Angažovanost občanů
Zdraví
Životní spokojenost
Bezpečí
Poměr pracovního a osobního života
Hlavní město: Wellington
Úřední jazyk: Angličtina, maorština
Počet obyvatel: 4 414 000
Státní útvar: Konstituční monarchie
Měna: Novozélandský dolar
Časové pásmo: +12 hod
Náboženství: křesťané

Ceny

Pokud nepatříte k těm movitějším turistům, kteří denně poobědvají v restauraci, jistě si časem vyberete svůj oblíbený supermarket. K těm nejlevnějším a dobrým patří řetězec PAK´nSAVE. Další kvalitní jsou Countdown, Foodtown, Woolworths, Warehouse. Otevírací hodiny jsou obdobné jako u nás. Obvykle je otevřeno Po, Út, St a Pá od 8 hod. do 21 hod., ve Čt bývá prodloužená otevírací doba do 22 hod. O víkendech je většinou otevřeno od 8 hod. do 20 hod.

Ovoce a zeleninu lze za lepší peníze koupit na trzích, které se konají celkem pravidelně o víkendech v mnoha vesnicích a městech. Místní zahrádkáři a pěstitelé tu předvádí svou úrodu v plné kráse. Často také můžete narazit na stolky u hlavní silnice, kde je již nabalíčkované ovoce či zelenina s cenovkou.

Vízum

Držitelé platných cestovních pasů České republiky mohou cestovat na Nový Zéland bez víz na dobu maximálně 3 měsíců pobytu.

V souvislosti s případy nevpuštění občanů ČR na území Nového Zélandu Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje na skutečnost, že existence bezvízové dohody není zárukou povolení vstupu na Nový Zéland. Čeští občané cestující v rámci bezvízového styku jsou při vstupu do země podrobeni hraniční kontrole a musejí splňovat následující požadavky:

  • být v dobrém zdravotním stavu a být trestně bezúhonní,
  • mít cestovní pas platný ještě nejméně tři měsíce po dni odcestování z Nového Zélandu,
  • doložit, že mají k dispozici takové množství finančních prostředků, které jsou dostatečné k uhrazení nákladů spojených s pobytem (minimálně NZ$ 1.000 na každý měsíc pobytu na Novém Zélandu). Za patřičný doklad se považuje jedna z následujících forem: hotovost, cestovní šeky, kreditní karta s výpisem z bankovního účtu nebo potvrzení o převodu peněz do některé novozélandské banky,
  • předložit zaplacenou zpáteční letenku nebo letenku do země, do které jsou oprávněni vstoupit,
  • cestovat za účelem turismu nebo krátkodobého studia, tzn. že účelem pobytu je rekreace, návštěva přátel či rodiny nebo studium (kurz v délce maximálně tří měsíců).

MZV ČR upozorňuje české občany, že pro pobyt na dobu delší než 3 měsíce a pro pobyt za účelem zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, neplacené práce nebo studia, je třeba si předem opatřit příslušná víza. S těmito žádostmi se lze obracet na New Zealand Immigration Service sídlící na adrese: New Zealand House, 80 Haymarket, London SW1Y 4TE, United Kingdom. Tel: +44 13 44 71 61 99. Bližší informace lze získat na internetové adrese : www.immigration.govt.nz/london nebo www.immigration.govt.nz, kde je umístěna také informace o programu Working Holiday Scheme, do kterého je ČR zapojena. Bližší informace lze rovněž získat na internetové stránce Konzulátu ČR v Sydney na adrese www.mzv.cz/sydney.

Konzulát ČR v Sydney obdržel dopis od New Zealand Immigration s doporučením pro usnadnění cest těch občanů ČR, kteří cestují na Nový Zéland bez dostatečného množství finančních prostředků a náklady na krytí svého pobytu plánují doložit potvrzením od novozélandského sponzora. Z tohoto dopisu vyplývá, že není v možnostech imigrační služby při vstupu na Nový Zéland ověřit platnost a věrohodnost předloženého dokladu a přijmout ho tak jako důkaz o zajištění nákladů pobytu. V zájmu zabránění komplikací, které by občana ČR v tomto případě čekaly, a které spočívají minimálně ve značném časovém prodlení při hraniční kontrole a v krajním případě i v odmítnutí předloženého potvrzení i z toho vyplývajícího odmítnutí vstupu, doporučuje novozélandská strana požádat si v těchto případech o návštěvnické vízum prostřednictvím výše uvedeného kontaktu. Vydávající úřad má možnost a kompetenci prověřit předkládané pozvání a po vydání víza se velmi minimalizuje možnost, že jeho držitel nebude na území Nového Zélandu vpuštěn.

Pro vstup do země není předepsáno žádné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

Obecná přihlašovací povinnost neexistuje.

Důležitá telefonní čísla

Policie: 111
První pomoc: 111
Hasiči: 111

Konzulát České republiky v Sydney (pro NZ)

Adresa: 169 Military Road, Dover Heights, NSW 2030 Sydney
Telefon: +61 2 95810111, sekretariát +61 2 95810100
Fax: +61 2 93719635
Nouzová linka: 0061/402/312806, popř. 0061/401/547584

 

Vedoucí úřadu: Mgr. Hani STOLINA
Funkce:
  • Diplomatická působnost
  • KONZULÁRNÍ: pro Australské společenství (kromě hlavního města Canberry, kde pomoc občanům ČR v nouzi a volební agendu zajišťuje Velvyslanectví ČR Canberra), Nový Zéland, Republika Fidži, Nezávislý stát Samou, Šalamounovy ostrovy, Království Tonga, Republiku Vanuatu a Cookovy ostrovy.
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 07.45 - 16.15
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý 09.00 - 11.30 , 13.30 - 15.30, středa 09.00 - 11.30, čtvrtek 09.00 - 11.30, 13.30 - 15.30

Honorární konzulát České republiky v Aucklandu

Adresa: Level 1, 110 Customs Street West, P.O.Box 106-740, 1010 Auckland
Telefon: +64 9 306 5883
Fax: +64 9 300 3197

 

Vedoucí úřadu: Gregory SHANAHAN
Konzulární působnost: konzulární pro Nový Zéland
Provozní hodiny úřadu: pondělí - pátek 09.00 - 17.00 hod.

Honorární konzulát ČR v Queenstownu

Adresa: Level 2, 11-17 Church Street, 9300 Queenstown
Telefon: +64 3 409 0960

 

Vedoucí úřadu: Vlaďka KENNETT
Konzulární působnost: jižní ostrov NZ
Provozní hodiny úřadu: středa 13:00 - 16:00 hod

Pohled místních obyvatel na cizince / imigranty

Novozélanďané jsou všeobecně známí jako otevření, přátelští, vstřícní lidé se svým nekomplikovaným postojem snad ke všemu ("easy going"). Přesto se na Novém Zélandu můžete setkat se stereotypním pohledem na některé země. To může být na jedné straně způsobeno médii, které názory lidí silně ovlivňují, na druhé straně je za to možná zodpovědná jistá izolovanost Nového Zélandu, jež si stále žije tak trochu ve svém vlastním světě. Je tedy poměrně běžné, že je Česká republika spojována s Ruskem a dalšími zeměmi východní Evropy. Někteří Novozélanďané se tak mohou domnívat, že se v jejich zemi cítíme jako ve sci-fi, neboť jsme jistě nikdy neviděli takové vynálezy, jako je mikrovlnná trouba nebo plazmová televize.

Tyto stereotypy ale jistě brzy odezní, jelikož do země proudí velký počet imigrantů převážně z Číny, Japonska, Indie, Brazílie a s nimi nový náhled na svět. Z Nového Zélandu zase vede opačný proud lidí, kteří odcházejí za prací do Austrálie. Nový Zéland je také stále více vplétán do sítí globalizace a tradiční britský model je pomalu střídán americkým.

Rodina a společenská odpovědnost

Novozélanďané se ve svém volném čase velmi aktivně zapojují do různých dobrovolných spolků, klubů a asociací, aby pomohli své komunitě v místě bydliště, chránili přírodu nebo pořádali různé akce sportovního nebo kulturního rázu. Tyto dobrovolné aktivity přidávají jedincům na prestiži a pomáhají vylepšovat jejich postavení ve společnosti.

Na Novém Zélandu hraje hlavní roli rodina, a především děti. Proto často rodiče, školy i úřady také pořádají akce pro děti všeho věku. Tyto akce jsou často hrazeny z peněz drobných podnikatelů.

Raději nevyčnívat

Nový Zéland sice působí rovnostářsky, ale najdete zde plno individualistů, kteří se zuby nehty drží svého cíle. Je také zajímavé, že se zde úspěšní lidé nemusejí obávat závisti druhých, spíše naopak. Přesto se všichni snaží nevyčnívat z řady a raději na sebe neupozorňují. Na Novém Zélandu je totiž v kurzu skromnost a nezištnost.

Pozitivní však je, že se novozélandská společnost nesnaží vyčleňovat nebo naopak obracet "k normálu" odlišné až podivínské jedince. Ono měřítko "být normální" je totiž na Novém Zélandu ošidné, protože zde panuje značná rezervovanost a konzervatizmus. Dalo by se ale říci, že se na Novém Zélandu najde místo pro každého.

Panenská příroda

Co se nedá Novému Zélandu upřít, je panensky čistá příroda. Tento kus země je patrně nejzelenější a nejčistší na světě. Zároveň si jeho obyvatelé mohou užívat skvělých klimatických podmínek.

Nový Zéland rovněž disponuje nejlepším zdravotnickým systémem a školstvím na světě a navíc není zkorumpovaný. Co víc si přát?

Studium

Práce

Ubytování

Sdílet:


comments powered by Disqus