Facebook Google+ Twitter

Postup při vyřízení víza do USA

Pokud chcete do Spojených států vycestovat na déle než 90 dní nebo se vám nepodařilo úspěšně vyřídit cestovní registraci ESTA, budete pro cestu potřebovat vízum.

 

Proč vízum potřebuji?

Jako žadatel o vízum vlastně dokládáte, že se nehodláte ve Spojených státech trvale usadit. Budete tím pádem usilovat o to, abyste byli zařazeni do kategorie návštěvník a splnili všechny požadavky zákona Immigration and Nationaly Act.

Co budete dokládat:

 • účel cesty do Spojených států je obchod, rekreace či léčení
 • omezená doba návštěvy
 • finanční prostředky na uhrazení nákladů ubytování v USA
 • trvalé bydliště a pevné vazby mimo USA, které zajistí návrat do domovského státu

Jak začít?

Dříve, než začnete cokoliv podnikat, musíte vědět, jaký typ víza potřebujete.Ten je stanoven imigračním zákonem a má samozřejmě co dočinění s důvodem vaší cesty do Spojených států.  Přehled typů víz najdete v tabulce níže.

Typ víza

Popis

A-1/A-2 víza

Diplomaté & Vládní úředníci

A-3 víza

Zaměstnanci v domácnosti držitelů víz A-1/A-2

B-1 víza

Služební cesty

Domácí zaměstnanci

Akademici, vědci a studenti

B-2 víza

Dovolená, turistika, léčebný pobyt

C-1/D víza

Členové posádek letadel a lodí

E-1/E-2 víza

Investoři

E-3 víza

Australští profesionální specialisté

F-1/M-1 víza

Studenti: akademické & odborné vzdělávání

G-1/G-4 víza

Zaměstnanci mezinárodních organizací

G-5 víza

Domácí zaměstnanci držitelů víz G-1/G-4a

H víza

Víza založená na zaměstnání včetně H–3 víz pro stážisty

L víza

Vnitrofiremní přesun zaměstnanců

I víza

Novináři & Pracovníci v médiích

J-1 víza

Výměnné programy a Akademické pobyty

Au-pair

Stážisté

NATO víza

Zaměstnanci zahraničních armád vyslaní do Spojených států

O nebo P víza

Lidé s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodě nebo sportovci

Q víza

Mezinárodní kulturní výměnné programy

R víza

Pracovníci církví

 

Jak vyřídit žádost o nepřistěhovalecká víza?

Jak je už u všech žádostí zvykem, budete muset vyplnit několik formulářů a připravit si pár dokumentů. V závěrečném kole vás pak bude čekat pohovor s americkým konzulárním úředníkem.

1) Vyplňte žádost online

 • Připravte si pas a digitální fotografii, která je v souladu s požadavky.
 • Vyplňte žádost o vízum DS-160 na webových stránkách https://ceac.state.gov/genniv/, kam také posléze nahrajete fotografii z bodu 1). Žádost je nutné vyplnit pro všechny osoby, které žádají o vízum. Výjimkou nejsou ani děti uvedeny v pasech rodičů.
 • Všechny požadované informace vyplňte pravdivě a zvolte správný typ víza
 • Místo žádosti vyberte: Prague, Czech Republic
 • V sekci "Travel Information Section" se ujistěte o správnosti vybraného typu víza. To byste měli vidět v oddílu "Purpose of Travel to the United States po zodpovězení otázky "Are you the Principal Applicant". Pro zjištění správného typu víza vyberete ze seznamu možných odpovědí  "Others".
 • Stejný důvod k cestě by měli vyplnit manželé nebo jinak závislé osoby. Žadatelé o typ víza Q vyberou odpověď "Student / Exchange Visa (F, J, M, Q)
 • Na závěr si vytiskněte potvrzují stránku

Vyplnění žádost trvá zhruba 20 minut, raději si ji tedy průběžně ukládejte. O neuložená data byste totiž mohli přijít.

 

2) Zaplaťte vízový poplatek a objednejte se na pohovor s americkým konzulárním úředníkem

Ještě před podáním žádosti o vízum budete muset zaplatit nevratný poplatek za vízum, a to v případě jeho vydání i nevydání. Veškeré informace o platbách a aktuální výše poplatků naleznete na webu http://www.ustraveldocs.com/cz_cz/cz-niv-visafeeinfo.asp

Po zaplacení poplatku za vízum se objednejte na pohovor s americkým konzulárním úředníkem. Na webu https://cgifederal.secure.force.com/?language=Czech&country=Czech%20Republic vstupte do svého profilu zadáním stejným přihlašovacích údajů jako při platbě poplatku za vízum. Pro objednání termínu pohovoru budete muset zadat:

 • číslo cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum
 • Desetimístné číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.

 

3) Připravte si všechny potřebné dokumenty

Nyní si připravte všechny dokumenty, bez kterých se na pohovoru neobejdete. Budete potřebovat zejména:

 • potvrzují stránku formuláře DS-160, kterým jsme vás provedli výše
 • pas nebo jiný cestovní doklad, který je platný minimálně 6 měsíců (nevztahuje se na občany ČR), ale déle než je doba předpokládaného pobytu v USA. Pas zároveň musí mít alespoň jednu volnou stránku. Pokud je váš pas poškozený, raději si zařiďte nový. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím.
 • jednu fotografii v souladu s požadavky Ministerstva zahraničích věcí
 • pokud nejste občanem ČR, předložíte důkaz o statusu v České republice
 • doložte již vydaná americká víza, nejsou-li v současném pase (existují-li)
 • potvrzení o zaplacení vízového poplatku

  

Dále doporučujeme připravit si následující dokumenty:

 • Bankovní výpisy za poslední 3 měsíce
 • Pracovní smlouvu
 • Zvací dopis od soukromé osoby/obchodního partnera, kterého jedete navštívit
 • Pro studenty: Potvrzení o studiu a studijní Index
 • Pro podnikatele: Živnostenský list/ Výpis z obchodního rejstříku
 • Pro páry: Oddací list, Rodný list v případě žádosti o víza pro dítě
 • Pracovní petice a podpůrné doklady pro určitá pracovní víza

Další dokumenty předkládají žadatelé dle toho, o jaký druh víza usilují.

  

Víza typu F a M (Studenti: akademické & odborné vzdělávání)

 • Podepsaný originál formuláře I-20
 • Potvrzení o zaplacení poplatku SEVIS - www.fmjfee.com
 • Studenti, jež chtějí pokračovat ve studiu, dokládají elektronickou kopii indexu, index nebo dopis ze současné školy, kde bude uveden prospěch.

  

Víza typu J (Výměnné programy a Akademické pobyty)

 • Podepsaný originál formuláře DS-2019
 • Potvrzení o zaplacení poplatku SEVIS - www.fmjfee.com
 • Účastnící programu Summer Work and Travel dokládají index a potvrzení o studiu
 • Účastníci středoškolských výměnných pobytů předávají kontaktní informace na hostitelskou rovinu v USA.

  

Víza typu H, L, O, P a R

 • Oznámení o schválení I-797
 • Podpůrné dokumenty
 • Žadatele o víza L blanket petition předkládají nový formulář I-129S

  

Víza typu C1 nebo D

 • Pracovní smlouvu nebo dopis od zaměstnavatele
 • Námořní knížku, pokud se vztahuje na vás

Další dokumenty budou také vyžadovány od žadatelů, kteří:

 • byli zatčeni nebo souzeni (více informací v angličtině);
 • nejsou způsobilí po zdravotní stránce (více informací v angličtině);
 • byli deportovaní nebo jim byl odepřen vstup (více informací v angličtině)
 • jsou odbornými nebo akademickými pracovníky v oblastech vědy a techniky
 • jsou státními příslušníky Severního Kypru

  

4) Ve smluvený den se dostavte na schůzku

Máte všechny dokumenty pohromadě a zaplacený vízový poplatek? Výborně, nyní vás čeká poslední krok - samotná schůzka s konzulárním úředníkem na americké ambasádě. Zde se rozhodne o tom, zda vaše žádost o vízum dostane posvěcení.

Ve smluvený termín se dostavte na americkou ambasádu:

Tržiště 15
Praha 1 - Malá Strana

Máte dotazy ohledně víz? Můžete je pokládat na emailové adrese ustraveldocs.com nebo telefonicky na čísle +420-228883000 (pro volající z ČR) nebo 1-703-520-2561 (pro volající z USA)

Sdílet:


comments powered by Disqus